Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 54 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

Úvodní seminář pro ZŠ a MŠ na území MAS Hanácké Království


6/5/2016
IMG_20160502_153346

Dne 2. 5. 2016 se uskutečnilo první setkání zástupců mateřských a základních škol v území MAS Hanácké Království s animátorem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV). Cílem setkání bylo seznámení s novým zaměstnancem MAS Hanácké Království pro oblast školství, který bude do konce období 2020 pomáhat školám především se šablonovými projekty v rámci OP VVV. Zároveň byla na semináři představena první šablonová výzva, kterou MŠMT plánuje vyhlásit na přelomu května a června 2016.
 

  zpět