MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 54 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

MAS Hanácké Království hledá příležitosti k propagaci a animaci SCLLD


23/1/2017
Propagace_SCLLD

Dovolujeme si Vás informovat, že ve středu 1. 2. 2017 bude zahájen sběr žádostí zájemců (spolky a jiné neziskové organizace) o propagaci a animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) MAS Hanácké Království. Hlavním cílem je zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci SCLLD na různých kulturních, sportovních či společenských akcích, které jsou často realizovány aktivními spolky a sdruženími na našem území. Sběr žádostí (společenské, sportovní a kulturní akce na území MAS HK) bude probíhat až do pátku 17. 2. 2017. Rada spolku následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude SCLLD MAS možné nejlépe propagovat. S těmito subjekty bude následně uzavřena smlouva o propagaci SCLLD MAS Hanácké Království.


Formulář - popis propagace SCLLD na akci (docx)

Formulář vyplněný - popis propagace SCLLD na akci (pdf)

Čestné prohlášení (docx)

Pravidla pro propagaci MAS (pdf)zpět