MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 54 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

Pronájem bufetu na koupališti v Majetíně


13/2/2017

Obec Majetín nabízí k pronájmu nebytové prostory sloužící k podnikání za účelem provozování bufetu a kiosku v Areálu ozdravného centra (koupaliště, dětské hřiště, sportovní hřiště), ul. Na Hrázi 118, Majetín, v době od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017.

Další informace obdržíte na OÚ Majetín, tel.: 606 853 435, e-mail: starosta@majetin.cz nebo na www.majetin.cz/uredni-deska.

Zájemci mohou podávat své nabídky nejpozději do 24. února 2017 do 12:00 hodin na OÚ v Majetíně, Lipová 25, 751 03 Majetín.zpět