(po schválení na valné hromadě 22. dubna 2014 v Grygově)
 

 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Blatec, 783 75 Blatec 81 – Mojmír Dostál
 • Machovský mapy s.r.o., 783 72 Velký Týnec, Boční 551 – Jan Machovský
 • Obec Krčmaň, 779 00 Krčmaň, Kokorská 163 – Mgr. Zdeněk Jančo
 • Obec Citov, 751 03 Citov 14 – Jaromír Otáhal
 • Římskokatolická farnost Rokytnice, 751 04 Rokytnice 130 – Miluše Mrázková
 • Ing. Dominik Jurečka, 751 05 Kokory 415
 • Římskokatolická farnost Brodek u Přerova, 751 03 Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 29 – František Doležel
 • MS Hradisko Kokory, Kokory – Aleš Šromota, předseda komise
 • Obec Rokytnice, 751 04 Rokytnice 143 – Petr Havlík
 • Obec Suchonice, 783 57 Suchonice 29 – Ing. Pavla Přidalová
 • Junák - český skaut, středisko Táborníci Brodek u Přerova, z. s., Brodek u Přerova, Svépomoci 144 – Pavlína Procházková