Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER


17/6/2013
f74f7c516c

Srdečně zveme ve čtvrtek 27.6.2013 v 17.00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Dub nad Moravou na pracovní seminář o metodě LEADER.

Seminář bude zacílen na členy Výběrové komise, členy MAS, další podnikatele, neziskové organizace, širokou veřejnost, školy, apod. Informace o konání budou rozšířeny mezi uvedené cílové skupiny. Cílem semináře je seznámit členy orgánů, MAS i širokou veřejnost se základními principy projektového cyklu, metodou LEADER, aktivitami MAS, hodnotícími kriterii a systémem výběru projektů. Na základě tohoto semináře budou nastavena výběrová kritéria, postup pro hodnocení akcí a připravena a zrealizována tréninková výzva.

Lektorem bude zkušený manažer/předseda úspěšné a podpořené MAS. Dalšími lektory budou manažer tohoto projektu a předseda, popř. místopředseda MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.zpět