Pracovní seminář o metodě LEADER


28/6/2013
f34b33b236

Ve čtvrtek 27. června 2013 se konal pracovní seminář o metodě LEADER. Zúčastnili se jej nejen členové MAS, ale také ostatní zájemci zejména z řad neziskových organizací. Školiteli byli zkušení pracovníci z partnerských MAS. Během semináře tak postupně vystoupil Luboš zatloukal, Markéta Kropáčková a Tomáš Šulák z MAS Moštěnka, a Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta. Kromě základních principů metody LEADER bylo důležitou součástí semináře také je ho pracovní část, kde se připravovaly podmínky pro tzv. tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu na mikroprojekty v oblasti kultury, sportu a volného času.

Prezentace o zkušenostech s hodnotícími kritérii v MAS Moravská cesta (Julie Zendulková) je ke shlédnutí a stažení zde.

Prezentace o hodnotících procesech v MAS Moštěnka (Markéta Kropáčková) je ke shlédnutí a stažení zde.

Prezentace o metodě LEDER (Tomáš Šulák) je ke shlédnutí a ke stažení zde.

Prezentace o našem projektu Rozvíjíme MAS OPRV (Luboš Zatloukal) je ke shlédnutí a ke stažení zde a zde.zpět