Menu

Podána žádost o podporu Strategie CLLD MAS Hanácké Království


29/3/2016

Dne 29. 3. 2016 MAS Hanácké Království předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hanácké Královstí. 

Podanou verzi strategie, její přílohy, stejně tak jako všechny podklady související s tvorbou a komunitním projednáním strategie naleznete zde:

Strategie CLLD

Finanční plán

Mapa území a seznam obcí

Zapojení komunity

Analýza rizik

Osvědčení o standardizaci

Čestné prohlášení

Změnový list

 zpět