1

Strategie CLLD schválena ministerstvem

18/4/2017
Postupně do 15. 4. 2107 byly vydány tzv. akceptační dopisy řídících orgánů operačních programů IROP, OPZ a PRV. Tím se završilo více jak dvouleté úsilí MAS Hanácké Království a otvírá se cesta k realizaci této Strategie.  Realizace strategie bude podpořena finančními prostředky dle minister

Podána žádost o podporu Strategie CLLD MAS Hanácké Království

29/3/2016
Dne 29. 3. 2016 MAS Hanácké Království předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hanácké Královstí.  Podanou verzi strategie, její přílohy, stejně tak jako všechny podklady související s tvorbou a komunitním pro

Schválena strategie CLLD

5/10/2014
Valná hromada konaná dne 1.10.2014 schválila pracovní návrh strategie CLLD rozvoje území MAS Hanácké Království na roky 2014-2020. K prohlédnutí ZDE.

Pracovní návrh Strategie MAS k připomínkování

29/8/2014
Po ročním úsilí byla završena tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hanácké Království pro období 2014 - 2020. Po dvou veřejných projednáních (Majetín, Velký Týnec) a několika setkání pracovního výboru pro tvorbu strategie a resortních pracovních skupin nyní předkládáme
1