Projekt Spolupráce evaluace SPL


8/6/2015
00001

Projekt „Spolupráce evaluace SPL“ je zaměřen na spolupráci mezi MAS, předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z období 2007-2013. Součástí projektu je zpracování metodiky evaluace a monitoringu strategií MAS na základě praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení.

Do projektu je zahrnuto celkem 5 partnerů z řad místních akčních skupin:

  • MAS Horní Pomoraví o.p.s. – KMAS 1,
  • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. – PMAS 2,
  • MAS Šumperský venkov z.s. – PMAS 3,
  • Prostějov venkov o.p.s. – PMAS 4,
  • MAS Hanácké Království, z.s. – PMAS 5.

Tato Metodika monitoringu a evaluace strategií MAS je vodítkem, pro zpracování hodnocení a monitorování strategií MAS za uplynulé období 2007-2013, přibližuje problematiku hodnocení strategií, komplexně představuje proces sledování a hodnocení strategií MAS, definuje nejčastější problémy při vyhodnocování, uvádí příklady jednotlivých typů indikátorů, upřesňuje sběr indikátorů, zhodnocení finančního plánu a na závěr je v metodice zahrnuto 10 doporučení pro efektivní monitoring a evaluaci.

Metodika monitoringu a evaluace strategií MASzpět