Další Výzva pro území naší MAS vyhlášena: IROP pro základní školy


20/9/2017

Dnes, tj. 20. 9. 2017 ve 14:00 hodin byla vyhlášena další Výzva pro území MAS Hanácké Království z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tentokrát s názvem: Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království I. Výzva je určena na rozvoj infrastruktury základních škol. Alokace je 4.700.000,- Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen max. 1,5 mil. korun a současně platí max. 95 % uznatelných nákladů. Poslední termín podání žádostí je 30. 11. 2017. Podrobnosti výzvy (text a přílohy) najdete na našem webu ZDE.zpět