Žadatelé měli seminář ve Výzvě č. 02 Rozvíjíme školy


9/10/2017

Dne 5.10.2017 v 15:30 hod. se v zasedacím sále obecního úřadu v Grygově konal seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci Výzvy č. 2 IROP Rozvíjíme školy SCLLD pro území MAS Hanácké Království. 
Pozvání na seminář bylo avizováno na webu MAS, na webu obcí a emailem obdrželi všichni členové a další potencionální žadatelé.
Seminář zahájil vedoucí manažer SCLLD Ing. Pavel Horák, současně uvítal a představil  Mgr. Hanu Slovákovou z CRR, ÚO IROP pro OK, metodik pro SCLLD.
Ing. Horák za pomoci powerpointové prezentace představil:
-    Seznámení s výzvou
-    Portál MS2014+
-    Zpracování žádosti o dotaci
-    Hodnocení a administrace žádostí
-    Diskuze
Obsah prezentace najdete ZDE.zpět