Uskutečnil se seminář pro žadatele Výzvy č. 1 Bezpečně v dopravě v MAS


9/10/2017

Dne 5. 10. 2017 v 14 hod. se v zasedacím sále obecního úřadu v Grygově konal seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci Výzvy č. 1 IROP Bezpečně v dopravě SCLLD pro území MAS Hanácké Království. 
Pozvání na seminář bylo avizováno na webu MAS, na webu obcí a emailem obdrželi všichni členové a další potencionální žadatelé.
Seminář zahájil vedoucí manažer SCLLD Ing. Pavel Horák, současně uvítal a představil  Mgr. Hanu Slovákovou z CRR, ÚO IROP pro OK, metodik pro SCLLD.
Ing. Horák za pomoci powerpointové prezentace představil:
-    Seznámení s výzvou
-    Portál MS2014+
-    Zpracování žádosti o dotaci
-    Hodnocení a administrace žádostí
-    Diskuze
Obsah prezentace naleznete ZDE.zpět