Prodloužena Výzva MAS Bezpečně v dopravě


24/11/2017

Na základě požadavků ze strany žadatelů bylo rozhodnuto o prodloužení termínu podání žádostí o podporu ve Výzvě č. 1 MAS Hanácké Království - Bezpečně v dopravě ("chodníky"), a to do pátku 29. 12. 2017 10:00 hod. Důvodem je zejména zdržení u žadatelů, které způsobily průtahy ve správních řízeních na některých stavebních úřadech. Věříme, že tím posílíme kvalitu přípravy žádostí.zpět