Vyhlášena Výzva č. 2 pro zemědělce a nezemědělce z území MAS


12/6/2018

Dne 12. 6. 2018 rada MAS Hanácké království vyhlásila Výzvu č. 2 v souladu s Programem rozvoje venkova (PRV) SCLLD k předkládání žádostí o finanční podporu projektů oprávněných žadatelů působících na území MAS Hanácké Království. Žádosti (podávané přes Portál farmáře) musí být podané do 12. 7. 2018 (do 12 hod.). Na podporu konkurenceschopnosti zemědělství je alokováno 1,2 mil. korun a na rozvoj venkovských podnikatelů 2,6 mil. korun. Seminář pro žadatele se koná ve středu 20. 6. 2018 od 17 hod. v sídle MAS. Podrobnosti k výzvě najdete ZDE.zpět