Vyhlášena výzva MAS na podporu zaměstnanosti


9/5/2019

Dne 9. 5. 2019 byla vyhlášena výzva naší MAS na podporu zaměstnanosti v území MAS s finanční podporou Operačního programu Zaměstnanost, který využívá prostředky EU a státního rozpočtu. Žadateli mohou být neziskové organizace. Termín podání žádostí je 21. 6. 2019. Bližší informace o podporovaných aktivitách a dalších podmínkách podaných žádostí najdete na záložce Výzvy - OPZ - Zaměstnanost I.zpět