Vyhlášena výzva MAS na podporu sociálních služeb


15/5/2019

Dne 20. 5. je vyhlášena výzva naší MAS na podporu sociálních služeb v území MAS s finanční podporou Operačního programu Zaměstnanost, který využívá prostředky EU a státního rozpočtu. Žadateli mohou být obce a poskytovatelé sociálních služeb. Termín podání žádostí je 1. 7. 2019. Bližší informace o podporovaných aktivitách a dalších podmínkách podaných žádostí najdete na záložce Výzvy - OPZ - Sociální služby I. zpět