MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 48 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pozvánka na 2. veřejné projednání ISÚ

11/11/2013
Na úterý 19.11.2013 v 17hod je do zasedací místnosti obecního úřadu ve Věrovanech svoláno 2. veřejné projednání MAS. Budou prezentovány závěry SWOT analýzy a navrženy oblasti podpory pro příští plánovací období EU. Pozvánka ke stažení zde.

Výběrová komise vyhodnotila žádosti

7/11/2013
Výběrová komise vyhodnotila žádosti, 21kB V úterý 6.11.2013 odpoledne se sešla výběrová komise naší MAS, aby vyhodnotila došlé žádosti v rámci tzv. tréninkové výzvy na nové období EU 2014 - 2020. Výzva směřuje na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území našich obcí. Finanční prostředky jsou poskytnuty z evropsk

Došlé žádosti v rámci tréninkové výzvy

1/11/2013
Do čtvrtka 31.10.2013 bylo možné doručit žádost o podporu na akci kultury, sportu a volného času realizovanou na území naší MAS během nadcházející zimy nebo na jaře příštího roku. Finanční příspěvek je stanoven od 5.000,-Kč do 10.000,-Kč na akci a žadatele. Nyní uvádíme seznam došlých žádostí,

Tréninková výzva vyhlášena

4/10/2013
Valná hromada schválila vyhlášení tréninkové výzvy. Hlavním cílem výzvy je zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí prostřednictvím partnerské spolupráce s MAS OPRV. Naše MAS bude v roli spolupořadatele. Termín k podání žádostí 31.10.2013. Více informací nalez

Připravuje se tréninková výzva

27/8/2013
Připravuje se tréninková výzva, 21kB V rámci projektu Rozvíjíme MAS OPRV máme k dispozici 100.000,-Kč k rozdělení v rámci tzv. tréninkové výzvy. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit výzvu, následné vyhodnocení došlých žádostí a uzavření smluv s příjemci dotace. První diskuze proběhla na pracovn

Pracovní seminář o metodě LEADER

28/6/2013
Pracovní seminář o metodě LEADER, 21kB Ve čtvrtek 27. června 2013 se konal pracovní seminář o metodě LEADER. Zúčastnili se jej nejen členové MAS, ale také ostatní zájemci zejména z řad neziskových organizací. Školiteli byli zkušení pracovníci z partnerských MAS. Během semináře tak postupně vystoupil Luboš zatloukal, Markéta Kropáčková a

Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER

17/6/2013
Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER, 21kB Srdečně zveme ve čtvrtek 27.6.2013 v 17.00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Dub nad Moravou na pracovní seminář o metodě LEADER. Seminář bude zacílen na členy Výběrové komise, členy MAS, další podnikatele, neziskové organizace, širokou veřejnost, školy, apod. Informace o konání budou roz

Projekt RAZEM-SPOLU

30/5/2013
Projekt RAZEM-SPOLU, 21kB Projekt přeshraniční spolupráce realizovaný s podporou INTERREG IIIA v letech 2008-10. V letech 2010-2015 má projekt stále své výstupy. Hlavním cílem projektu RAZEM-SPOLU je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, spolupráce místních iniciativ, společenský

Veřejné projednání přípravy tvorby Integrované strategie rozvoje území MAS

21/5/2013
Dne 20.5.2013 proběhlo v majetínaké sokolovně 1. veřejné setkání k chystané Integrované strategii rozvoje území MAS. Kromě členů MAS se setkání zúčastnili také další zástupci z řad spolků, podnikatelů a veřejné správy. Celkem v sále bylo na 50 posluchačů. V úvodu všechny přivítal místopředseda M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11