MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 48 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proběhla řádná valná hromada

24/4/2014
Proběhla řádná valná hromada, 21kB V úterý 22. 4. proběhla v Grygově řádná valná hromada. Na programu bylo mj. schválení rozpočtu pro rok 2014, ohlédnutí za hospodořaním v roce 2013 či přijetí nových členů. Zápis valné hromady najdete v sekci Dokumenty - Zápisy z VH.

Královstvím na kole

14/4/2014
Královstvím na kole, 21kB Společná vyjížďka na kolech 20. dubna 2014. Projedeme se naším královstvím. Více na plakátu.

Království hraje, zpívá a tančí

1/4/2014
Království hraje, zpívá a tančí, 21kB V sobotu 12. dubna se v Grygově uskuteční festival Království hraje, zpívá a tančí.

O spolupráci s MAS roste zájem

22/3/2014
O spolupráci s MAS roste zájem, 21kB Poslední měsíc jsme přijali další členy do řad naší MAS. Tím posledním byl např. Myslivecký spolek Hradisko z Kokor. Na fotografii přebírá předseda MAS Ing. Kubáček přihlášku od zástupce MS Hradisko.

Interaktivní akce k tvorbě Vlastivědy v Brodku

21/3/2014
Interaktivní akce k tvorbě Vlastivědy v Brodku, 21kB Ve čtvrtek 20. 3. se uskutečnily čtyři představení pro žáky a veřejnost na ZŠ v Brodku u Přerova. "Mistr Johannes Gutenberg" seznámil přítomné zábavnou formou se vznikem knihtisku. Děti si pak (interaktivně) mohly také samy vytisknout tiskový aršík. Celkem se akcí zúčastnilo na 130 žáků a

Interaktivní akce projektu Zábavné vlastivědy z našich vesnic startují

18/3/2014
Interaktivní akce projektu Zábavné vlastivědy z našich vesnic startují, 21kB Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Velký Týnec, Rokytnice a Grygov se stanou v příštích týdnech a měsících místem konání interaktivních akcí, které jsou součástí projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic. Kromě obcí MAS Občané pro rozvoj venkova (Hanácké Království) se na něm podílí i partneři z

Ministerstvo vnitra schválilo změnu názvu naší MAS

18/2/2014
Valná hromada totiž schválila změnu názvu na MAS Hanácké Království. Současně s existencí nového občanského zákoníku se stáváme spolkem se zápisem v rejstříku spolků. Nově registrované stanovy a aktuální výpis z rejstříku najdete v sekci Dokumenty - Stanovy.

Zábavná vlastivěda z našich vesnic

7/1/2014
O dvě nové publikace bude bohatší MAS OPRV. Sdružení uspělo se zajímavým projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER. Na svět příjde vlastivěda a prvouka. Ve spolupráci s obcemi a školami vzniknou v rámci podpořeného projektu „Zábavná vlastivěda z naš

Příběhy našich kronik

6/1/2014
O novou publikaci bude bohatší MAS OPRV. Sdružení uspělo se zajímavým projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER. Na svět příjde knížka, jež přiblíží nejzajímavější příběhy z obecních kronik. Sesbírat nejzajímavější příběhy obecních kronik z regionu do pěk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12