MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 54 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

Nabídka propagovat SCLLD MAS HK na akcích


23/1/2018
SCLLD_MAS_HK

!!! PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN !!!

Dovolujeme si Vás informovat, že od středy 24. 1. 2018 bude zahájen sběr žádostí zájemců (spolky a jiné neziskové organizace) o propagaci a animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) MAS Hanácké Království. Hlavním cílem je zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci SCLLD na různých kulturních, sportovních či společenských akcích, které jsou často realizovány aktivními spolky a sdruženími na našem území. Sběr žádostí (společenské, sportovní a kulturní akce na území MAS HK) bude probíhat do doby vyčerpání uvolněné částky. Rada spolku následně posoudí a vybere žádosti, na kterých bude SCLLD MAS možné nejlépe propagovat. S těmito subjekty bude následně uzavřena smlouva o propagaci SCLLD MAS Hanácké Království. Rozhoduje doručení žádosti osobně nebo poštou (nikoliv podací razítko). Podrobnosti jsou uvedeny dále v Pravidlech. Žádost musí být na předepsaném formuláři.
Soubory ke stažení:
Pravidla pro propagaci SCLLD MAS HK
Formulář žádosti o propagaci
Čestné prohlášení
Vzorová smlouva o propagacizpět