Menu

Díky projektu "Hanácké Království podporuje zaměstnanost" je na území MAS Hanácké Království k dispozici pracovní a kariérový poradce, který spolupracuje s příslušným pracovištěm Úřadu práce.

Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a pomoc cílové skupině (uchazeči o zaměstnání, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, neaktivní osoby) ke vstupu, návratu nebo udržení se na trhu práce.

Projekt je zaměřen na individuální přístup a rozvoj osobnostních dovedností. Pracovní a kariérový poradce působí jako mentor v oblasti pracovního a kariérového poradenství.

Pracovní a kariérový poradce je tu pro všechny uchazeče o zaměstnání a je plně k dispozici ambulantní i terénní formou. Pomůže Vám se sestavením životopisu, s orientací na trhu práce a je tu, aby Vám pomohl připravit se na pracovní pohovor.

Kontaktovat můžete našeho pracovního a kariérového poradce emailem nebo telefonicky.


Pracovní a kariérový poradce:

Tereza Říhová, Dis.
Email: rihova@hanacke-kralovstvi.cz
Tel.: 776 878 685