Menu
Strankování:
1

Dodatek Strategie CLLD MAS Hanácké Království schválen

14/2/2021
Dne 8. 2. 2021 řídící orgán v Praze schválil naší MAS rozšíření Strategie CLLD v části Akční plán o nové opatření v Programovém rámci Program rozvoje...
[více zde]

Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS Hanácké Království

20/1/2020
V rámci střednědobého sebehodnocení o naplňování strategie byl zpracován dokument Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS Hanácké Království, který...
[více zde]

Strategie CLLD schválena ministerstvem

18/4/2017
Postupně do 15. 4. 2007 byly vydány tzv. akceptační dopisy řídících orgánů operačních programů IROP, OPZ a PRV. Tím se završilo více jak dvouleté úsi...
[více zde]

Podána žádost o podporu Strategie CLLD MAS Hanácké Království

29/3/2016
Dne 29. 3. 2016 MAS Hanácké Království předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pr...
[více zde]

Schválena strategie CLLD

5/10/2014
Valná hromada konaná dne 1.10.2014 schválila pracovní návrh strategie CLLD rozvoje území MAS Hanácké Království na roky 2014-2020. K prohlé...
[více zde]

Pracovní návrh Strategie MAS k připomínkování

29/8/2014
Po ročním úsilí byla završena tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hanácké Království pro období 2014 - 2020. Po dvou ve...
[více zde]
Strankování:
1