Menu

Projekt Rozvíjíme MAS OPRV byl podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění bude realizován v období květen 2013 až červen 2014.

 

Aktivity projektu:

1) Zpracování podkladů pro analytickou a strategickou část a kompletní implementační části ISÚ

2) Účast výběrové komise MAS OPRV při výběru projektů v rámci aktuální výzvy partnerské MAS

3) Realizace semináře na území MAS OPRV (vzdělávací akce)

4) Výběr a realizace měkkých projektů v rámci tréninkové výzvy

5) Účast zaměstnanců/členů místního partnerství na odborné konferenci Venkov 2013

6) Nové webové stránky MAS

7) Vydání propagačního materiálu

8) Propagační akce pro veřejnost