Menu

 

V letech 2021 – 22 organizuje MAS Hanácké Království projekt „Letní prázdninové tábory pro Bystřičku a Hanácké Království“ Cílem projektu je přispět ke slučitelnosti pracovního a rodinného života na území MAS Hanácké Království a MAS Bystřička. Prostřednictvím klíčové aktivity Příměstské/Pobytové tábory dojde během letních prázdnin 2021-22 k realizaci 58 táborů na 17 různých místech. Zapojí se do nich min. 700 dětí ve věku 1. stupně ZŠ. Rozpočet projektu je 3.053.708 Kč a jeho realizace přispěje k naplnění specifického cíle "Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce".

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unii prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.