Menu

Jednání fokusní skupiny Hlavní aktéři v území ze dne 26.5.2021

Jednání fokusní skupiny Starostové obcí ze dne 27.5.2021

Dotazník pro občany území MAS (vyhodnocení dotazníkového šetření)

 

MAS Hanácké Království připravuje na období 2023 - 28 realizaci dvou časově navazujících projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost + (OPZ+). Tyto projekty by měli zahrnovat 2 aktivity, které řeší identifikované problémy cílových skupin na území MAS:

- aktivita "komunitní tábory" a

- aktivita "sdílený sociální pracovník.

S úmyslem co nejlépe realizaci těchto aktivit naplánovat budeme rádi za podněty ze strany veřejnosti.V případě Vašich nápadů a návrhů, jak co nejlépe realizovat tyto aktivity, se prosím obracejte na tyto kontaktní osoby:

- Mgr. Pavel Dacko (paveldacko@gmail.com) pro aktivitu "komunitní tábory" a

- Tereza Říhová (terezarihova86@gmail.com) pro aktivitu "sdílený sociální pracovník".

Předem děkujeme za podněty, které můžete zaslat do konce dubna 2022.