Menu

Sdílený sociální pracovník

Díky projektu „Podpora sociální práce a posilování rodinných vazeb – MAS Hanácké Království“ je na území MAS Hanácké Království k dispozici sdílený sociální pracovník.

Cílem této aktivity je fungující sociální práce na venkově a občané, kteří vědí, že se mají na koho obrátit a že na jejich území je fungující základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem. Občané mají teď k dispozici někoho, kdo jim pomůže v okamžiku, kdy se nacházejí nebo náhle ocitnou v nepříznivé životní situaci. Sociální pracovník pracuje se všemi klienty zcela zdarma, individuálně a dodržuje mlčenlivost.

Pro spoustu z nás je těžké říct si o pomoc nebo máme pocit, že si nemáme říct komu. V tíživé sociální situaci se může ocitnout kdokoli a kdykoli. Je dobré vědět, že je tu někdo, kdo nám může pomoci, neodsoudí nás a neotočí se k nám zády. Se sdíleným sociálním pracovníkem se můžete setkat v kanceláři sociálního pracovníka nebo se domluvit na návštěvě ve vašem přirozeném prostředí či místě, kde se cítíte bezpečně. Sociální pracovník je tu jako poradce v sociální oblasti, v bytové politice, pomáhá při zprostředkování kontaktů s dalšími zdroji pomoci (sociální služby, odborníci), při navázání spolupráce s dalšími institucemi (OSSZ, ÚP), funguje jako podpora klienta při hospodaření s financemi a pomůže v případě ohrožení dluhy či exekucí.

Sociální pracovník pracuje a pomáhá v terénu na celém území MAS Hanácké Království a je vhodné domluvit si s ním osobní návštěvu telefonicky, případně emailem.
 

Sdílený sociální pracovník
Tereza Říhová
Tel: 776 878 685
Email: rihova@hanacke-kralovstvi.cz