Menu

Integrovaná strategie rozvoje území (dále jen ISÚ) MAS je základním plánovacím dokumentem pro rozvoj území v působnosti MAS. Většinou se zpracovává na sedm roků, ve vazbě na plánovací období EU. Při jeho tvorbě se plně naplňují principy LEADER - partnerství soukromého a veřejného sektoru. Zpracování ISÚ pro naší MAS na roky 2014-2020 je navrženo v několika krocích:

1) veřejné projednání způsobu tvorby ISÚ

2) dotazníkový sběr dat

3) veřejné projednání rozpracované ISÚ

4) projednání v orgánech obcí

5) veřejné projednání konečné podoby ISÚ


Dodatek Strategie (akční plán rozšířen o tzv. článek 20 v PRV - leden 2021) ke stažení ZDE.

FINÁLNÍ verze Strategie ke stažení ZDE.

Finanční plán realizace ZDE.

Interní postupy MAS v01 ZDE.

Interní postupy MAS v02 ZDE.

Čestné prohlášení (Etický kodex) hodnotitele ZDE.