Menu

Projekt Příměstské tábory pro Hanácké Království si klade za cíl sladit rodinný a pracovní život na území Hanáckého Království. V průběhu projektu se zrealizuje v 5 obcích celkem 47 táborů. Projekt je určen pro rodiče dětí předškolního věku a dětí navštěvující 1. stupeň ZŠ.

Projekt je finančně podpořen ze zdrojů EU jako projekt "Příměstské tábory pro Hanácké Království s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008137".

Další články o projektu ZDE.

Pro více informací se prosím obraťte na projektového manažera na e-mailové adrese: paveldacko@gmail.com