Menu
Strankování:
1

Akční plán MAS Hanácké Království pro OPZ+

8/4/2022
Zveřejňujeme pracovní verzi Akčního plánu pro OPZ+ naší MAS. K dispozici ZDE.
[více zde]

Strategie CLLD schválena ministerstvem

20/12/2021
Dne 15. 12. 2021 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR námi v červenci podanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS...
[více zde]

Podaná žádost o podporu strategie

15/8/2021
V červenci MAS Hanácké Království předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pr...
[více zde]

Schválení Strategie SCLLD 2021+ valnou hromadou

18/6/2021
Valná hromada konaná dne 17. 6. 2021 schválila pracovní návrh Strategie CLLD rozvoje území MAS Hanácké Království na roky 2021-2027 prohléd...
[více zde]
Strankování:
1