Menu

Komunitní tábory v době školních prázdnin

Aktivita bude realizována ve spolupráci s partnery z řad místních neziskových organizací, které mají bohaté zkušenosti s celoroční soustavnou prací s dětmi.

Výstupem aktivity bude cca 20 týdenních táborů ročně s pestrým programem. Dětem bude poskytnuto bohaté vyžití s kombinací sportovních, kreativních a turistických aktivit se zaměřením na rozvoj komunitní soudržnosti v lokalitě jak dětí, tak jejich rodičů.

Pro více informací se prosím obracejte na projektového manažera aktivity:

Mgr. Pavel Dacko
Tel.: +420 732 602 792
E-mail: paveldacko@gmail.com