Menu

Projekt: Podpora sociální práce a posilování rodinných vazeb - MAS Hanácké Království

Reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_008/0000017

Cílem projektu je řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, jakož i podpora a posilování rodinných vazeb na území MAS Hanácké Království. Díky aktivnímu zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoji místních zdrojů projekt přispěje ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a k dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Projekt je realizován v období 2023 – 2025 a je financován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

V rámci projektu jsou realizovány dvě klíčové aktivit:

1) Sdílený sociální pracovník

2) Komunitní tábory v době školních prázdnin