Menu

Seznam členů Kontrolního výboru MAS Hanácké Království

  • Městys Dub nad Moravou, zastoupen Ing. Ivo Čečmanem
  • Machovský s.r.o., zastoupen Janem Machovským
  • Národopisný soubor Týnečáci, z.s., zastoupen Přemyslem Teimerem