Menu

Součástí projektu "Hanácké Království podporuje zaměstnanost" jsou následující semináře:

 

Počítačová gramotnost (říjen 2020, květen 2021)

Seminář posílí vaše znalosti, schopnosti a dovednosti zaměřené na ovládání a využívání počítače. Získané znalosti vám pomohou s vyhledáváním volných pracovních míst, s tvorbou životopisu a s orientací se ve světě internetu.

On-line seminář - 13. 5. 2021

 

Rozvoj finanční gramotnosti (říjen 2020, duben 2021)

Naučíte se základní pojmy, postupy a souvislosti v oblasti finanční gramotnosti po teoretické i praktické stránce. Vysvětleny budou principy úročení, přínosy a nebezpečí vyplývající z využívání běžných finančních produktů z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních investic.

První seminář - Grygov, 20. 10. 2020 - ODLOŽENO

On-line seminář - 15. 4. 2021

 

Asertivita (duben 2022)

Cílem semináře je naučit se prosadit si vlastní názor nekonfliktní cestou. Dozvíte se, jak v sobě najít sílu k asertivnímu chování na pracovišti i v osobním životě. Seminář napomůže všem zlepšit schopnost prosadit se v kolektivu.

Seminář - 21.-22. 4. 2022

 

Prezentační dovednosti (listopad 2021)

Seminář vás naučí základním dovednostem. Pomůže vyvarovat se nejčastějších chyb při prezentaci vlastní osoby, návrhu nebo projektu. Dozvíte se, jak se vypořádat s trémou při projevu, pracovat s hlasem, správně upravovat rytmus prezentace, zdůraznit konkrétní myšlenky.

Seminář - 4. 11. 2021

 

Sebeřízení a time management (říjen 2021)

Seminář vám umožní uvědomit si vlastní možnosti/rezervy a nastartovat pozitivní změny v řízení vlastního já. Naučíte se lépe hospodařit s časem a dosahovat vnitřní rovnováhy. Důležité je se naučit efektivně hospodařit s časem, dosahovat stanovených cílů a umět se rozhodnout o prioritách.

Seminář - 7. 10. 2021            

 

Přesné termíny všech kurzů budou včas zveřejněny na těchto stránkách. Přihlásit se můžete emailem nebo telefonicky. 
 

Kontaktní osoba:

Tereza Říhová, Dis.
Email: rihova@hanacke-kralovstvi.cz
Tel.: 776 878 685