Menu

MAS Hanácké Království má následující cíle:

  • Podporovat regionální a komunitní rozvoj venkovského regionu.
  • Napomáhat všeobecnému rozvoji a vzestupu dotčené venkovské oblasti v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty.
  • Přispívat k udržení a ochraně kulturně-historického vzezření obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu.
  • Podněcovat vzdělávací a osvětové aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory.
  • Tvořit základy morálně vyspělé demokratické společnosti a podporovat sociální a etické cítění.
  • Vytvářet pozitivní prostředí pro konstruktivní dialog s veřejnou správou, neziskovými a příspěvkovými organizacemi a jinými regionálními, krajskými nebo zahraničními subjekty.
  • Udržovat a pořádat aktivity k dosažení cílů sdružení.