Menu

Projekt „Provoz a animace SCLLD v Hanáckém Království"

MAS Hanácké Království - nositel projektu „Provoz a animace SCLLD v Hanáckém Království“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012010 pro období 2014 – 2020.

Cílem tohoto projektu je provoz a animace Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 na území MAS Hanácké Království. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu je 8 zrealizovaných výzev a k nim uskutečněné aktivity pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.