Menu

Hlavním cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a pomoci zvolené cílové skupině ke vstupu, návratu nebo udržení se na trhu práce. Projekt je zaměřen na individuální přístup, ambulantní a terénní pracovní a kariérové poradenství a na nabídku cílených workshopů. Cílem realizovaných aktivit je zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny prostřednictvím podpůrných nástrojů.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR jako projekt "Hanácké Království podporuje zaměstnanost", reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014699.