Menu

 

V letech 2021 – 22 organizuje MAS Hanácké Království také projekt „Letní prázdninové tábory pro Bystřičku a Hanácké Království“ s podporou MŠMT v rámci výzvy „Letní kempy 2021“.

Cílem projektu je snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Předpokládaná účast na podpořených táborech je celkem 480 až 550 dětí ve věku 1. - 9. třídy ZŠ. Konkrétními cíli projektu je:

 - prostřednictvím neformálního vzdělávání podpořit posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci a komunitní sounáležitost dětí,

- podpořit pracovní a studijní návyky dětí, jakož i jejich zájem o vzdělávání,

- podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí prostřednictvím podpory zdravého životního stylu,

- podpořit pohybové aktivity dětí.

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, díky čemuž je účast na táborech zdarma.