Menu

Seznam členů Výběrové komise MAS Hanácké Království

    zájmové skupiny
  název subjektu/jméno zástupce STARO-
STOVÉ
ŽIVNO-
STNÍCI
ZEMĚ-
DĚLCI
SPORT.
SPOLKY
ZÁJM.
SPOLKY
HASIČI CÍRKVE
1. Obec Citov Jaromír Otáhal x            
2. Obec Krčmaň Mgr. Zděněk Jančo x            
3. Obec Rokytnice Kamil Malenda x            
4. Obec Suchonice Ing. Pavla Přidalová x            
5. TJ Sokol Krčmaň Mgr. Eva Sztwioroková       x      
6. TJ Sokol Rokytnice Petr Obrtel       x      
7. Junák - český skaut, středisko
Táborníci Brodek u Přerova, z.s.
Pavlína Procházková         x    
8. MS Hradisko Kokory Aleš Šromota         x    
9. Rodinné centrum Čmelda, z.s. Ing. Petra Andrýsková         x    
10. SDH Velký Týnec Michaela Dvořáková           x  
11. Římskokatolická farnost
Brodek u Přerova
František Doležel             x