Menu

Informace o zahájení projektu
 

Dne 1. 6. byl na území mikroregionu Království zahájen projekt "Hanácké Království podporuje zaměstnanost".
 

Hlavním cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a pomoci zvolené cílové skupině ke vstupu, návratu nebo udržení se na trhu práce. Projekt je zaměřen na individuální přístup, ambulantní a terénní pracovní a kariérové poradenství a na nabídku cílených workshopů. Cílem realizovaných aktivit je zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny prostřednictvím podpůrných nástrojů.

Díky projektu mají osoby z cílové skupiny (uchazeči o zaměstnání, neaktivní osoby, zdravotně postižení a rodiče vracející se po mateřské či rodičovské dovolené na trh práce) v dosahu pracovního a kariérového poradce, který spolupracuje s příslušným kontaktním pracovištěm úřadu práce.

Osoby z cílové skupiny mají možnost se v místě nebo v blízkosti svého bydliště zúčastnit tematických workshopů a seminářů, které jsou zaměřené na zlepšení osobní a kariérové kvalifikace. Během seminářů mají účastníci možnost využít hlídání dětí.

 

Terénní pracovní a kariérový poradce působí na území mikroregionu Království ve spolupráci s příslušným kontaktním pracovištěm úřadu práce. Je nápomocný při kontaktování uchazečů o zaměstnání, neaktivních osob, zdravotně postižených a rodičů vracejících se z rodičovské či mateřské dovolené. Je zaměřený na individuální poradenství pro cílovou skupinu uchazečů. Může osoby z cílové skupiny doprovázet na pobočku úřadu práce, pohovory či kvalifikační kurzy.

 

Během projektu proběhnou následující semináře: Počítačová gramotnost, rozvoj finanční gramotnosti, asertivita, prezentační dovednosti, sebeřízení a time management.

 

Terénní pracovní a kariérový poradce:

Tereza Říhová, DiS
Tel: 776 878 685
Email: rihova@hanacke-kralovstvi.cz