Menu

Projekt „Příprava a realizace SCLLD MAS Hanácké Království"

MAS Hanácké Království - nositel projektu „Příprava a realizace SCLLD MAS Hanácké Království“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001918 pro období 2015 – 2018.

Cílem tohoto projektu je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2015 – 2018 na území MAS Hanácké Království. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu je 9 zrealizovaných výzev a k nim uskutečněné aktivity pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.