1

Mladí stolní tenisté Olomouckého kraje na vánočním turnaji v Krčmani

29/12/2013
Mladí stolní tenisté Olomouckého kraje na vánočním turnaji v Krčmani, 21kB Pod patronací MAS OPRV  „Hanácké Království“ se uskutečnil dvoudenní tradiční XXXVII. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenise v sokolovně Krčmaň. Za účasti téměř 80 hráčů a hráček z 16 oddílů a sportovních klubů olomouckého kraje a obcí mikroregionů Království a Dolek urpu

Mezi svátky se sportovalo v Majetíně s podporou MAS

28/12/2013
Mezi svátky se sportovalo v Majetíně s podporou MAS, 21kB V rámci projektu Rozvíjíme MAS byl taky úspěšný se svou žádostí o finanční podporu Sokol Majetín, který uspořádal 27. 12. tradiční turnaj ve stolním tenise a 28. 12. ve volejbale s názvem Majetínský kapr. Výsledky turnaje ve volejbalu Majetínský kapr 2013: 1. Lazaři 2. Sokol Majetín 3. Kokory

Zpívání koled v Majetíně finančně podpořila MAS

25/12/2013
Zpívání koled v Majetíně finančně podpořila MAS, 21kB V rámci Rozvíjíme MAS byl taky úspěšný se svou žádostí o finanční podporu folklórní soubor Majetínek, který uspořádal v předvečer Štědrého dne Zpívání koled před majetínským kostelem. Na akci vystoupili kromě domácího souboru také Týnečáci se svým vánočním hanáckým pásmem. Výborná atmosféra je z

Výběrová komise vyhodnotila žádosti

7/11/2013
Výběrová komise vyhodnotila žádosti, 21kB V úterý 6.11.2013 odpoledne se sešla výběrová komise naší MAS, aby vyhodnotila došlé žádosti v rámci tzv. tréninkové výzvy na nové období EU 2014 - 2020. Výzva směřuje na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území našich obcí. Finanční prostředky jsou poskytnuty z evropsk

Došlé žádosti v rámci tréninkové výzvy

1/11/2013
Do čtvrtka 31.10.2013 bylo možné doručit žádost o podporu na akci kultury, sportu a volného času realizovanou na území naší MAS během nadcházející zimy nebo na jaře příštího roku. Finanční příspěvek je stanoven od 5.000,-Kč do 10.000,-Kč na akci a žadatele. Nyní uvádíme seznam došlých žádostí,

Tréninková výzva vyhlášena

4/10/2013
Valná hromada schválila vyhlášení tréninkové výzvy. Hlavním cílem výzvy je zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí prostřednictvím partnerské spolupráce s MAS OPRV. Naše MAS bude v roli spolupořadatele. Termín k podání žádostí 31.10.2013. Více informací nalez

Připravuje se tréninková výzva

27/8/2013
Připravuje se tréninková výzva, 21kB V rámci projektu Rozvíjíme MAS OPRV máme k dispozici 100.000,-Kč k rozdělení v rámci tzv. tréninkové výzvy. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit výzvu, následné vyhodnocení došlých žádostí a uzavření smluv s příjemci dotace. První diskuze proběhla na pracovn
1