1

Pracovní seminář o metodě LEADER

28/6/2013
Pracovní seminář o metodě LEADER, 21kB Ve čtvrtek 27. června 2013 se konal pracovní seminář o metodě LEADER. Zúčastnili se jej nejen členové MAS, ale také ostatní zájemci zejména z řad neziskových organizací. Školiteli byli zkušení pracovníci z partnerských MAS. Během semináře tak postupně vystoupil Luboš zatloukal, Markéta Kropáčková a

Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER

17/6/2013
Pozvánka na pracovní seminář o metodě LEADER, 21kB Srdečně zveme ve čtvrtek 27.6.2013 v 17.00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Dub nad Moravou na pracovní seminář o metodě LEADER. Seminář bude zacílen na členy Výběrové komise, členy MAS, další podnikatele, neziskové organizace, širokou veřejnost, školy, apod. Informace o konání budou roz
1