Integrovaná strategie rozvoje území (dále jen ISÚ) MAS je základním plánovacím dokumentem pro rozvoj území v působnosti MAS. Většinou se zpracovává na sedm roků, ve vazbě na plánovací období EU. Při jeho tvorbě se plně naplňují principy LEADER - partnerství soukromého a veřejného sektoru. Zpracování ISÚ pro naší MAS na roky 2014-2020 je navrženo v několika krocích:

1) veřejné projednání způsobu tvorby ISÚ

2) dotazníkový sběr dat

3) veřejné projednání rozpracované ISÚ

4) projednání v orgánech obcí

5) veřejné projednání konečné podoby ISÚ


FINÁLNÍ verze Strategie ke stažení ZDE.

Finanční plán realizace ZDE.

Interní postupy MAS ZDE.

Čestné prohlášení (Etický kodex) hodnotitele ZDE.