Vyhlášena Výzva Bezpečně v dopravě v MAS Hanácké Království


19/9/2017

Dnes, 19. 9. 2017, byla vyhlášena Výzva č. 1 v IROP s názvem Bezpečně v dopravě v MAS Hanácké Království. Mezi hlavní podporované aktivity patří: modernizace či nová výstavba chodníků (přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) podél silnic I., II. a III. třídy nebo k zastávkám veřejné hromadné dopravy, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (komplexní řešení) a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes komunikace a železniční dráhu. Žadatelé (zejména obce) mohou předkládat své projekty do 27. 11. 2017. Podrobnosti najdete ZDE.zpět