Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 57 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

Nová zelená úsporám Light


16/12/2022

Naše MAS je pověřena Ministerstvem životního prostředí pomáhat žadatelům o dotaci na zateplení rodinných domů s vyplněním potřebných formulářů. Program Light má omezené příjemce: seniory a nízkopříjmové obyvatele. Na druhou stranu ale dotace je vyplácena zálohově (tedy předem). A další výhodou jsou takřka nulové náklady s administrativou žádosti o dotaci, neboť to za vás udělá naše kancelář zdarma.

Podrobné informace poskytne kancelář MAS: Mgr. Michal Kuděla, tel. 606 287 499, email: kudela@hanacke-kralovstvi.czzpět