Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 57 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

MAS Hanácké Království hledá příležitosti k propagaci a animaci SCLLD


9/6/2016

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 9. 6. 2016 byl zahájen sběr žádostí zájemců (spolky a jiné neziskové organizace) o propagaci a animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) MAS Hanácké Království. Hlavním cílem je zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci SCLLD na různých kulturních, sportovních či společenských akcích, které jsou často realizovány aktivními spolky a sdruženími na našem území. Sběr žádostí (společenské, sportovní a kulturní akce na území MAS HK) bude probíhat až do pátku 24. 6. 2016. Rada spolku následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude SCLLD MAS možné nejlépe propagovat. S těmito subjekty bude následně uzavřena smlouva o propagaci SCLLD MAS Hanácké Království.

Formulář s popisem propagace na akcích, stejně tak jako pravidla pro propagaci naleznete na http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/50/propagace-sclld. Platí, že k propagaci a animaci SCLLD MAS mohou být využity jen akce realizované od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.
 

Pro bližší informace prosím neváhejte kontaktovat kancelář MAS.zpět