Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 57 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

MAS pomáhá s tvorbou MAP


24/6/2016

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.

Na území MAS Hanácké Království se realizují 2 Místní akční plány vzdělávání.

  1. MAP v ORP Olomouc - nositel projektu Statutární město Olomouc, odkaz na webovou prezentaci:  http://map.olomouc.eu/
  2. MAP v ORP Přerov - nositel projektu Statutární město Přerov, odkaz na webovou prezentaci: http://www.mapprerovsko.cz/http://www.mapprerovsko.cz/

Projekty jsou realizovány na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).zpět