Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 57 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

MAS Hanácké Království se připravuje na čerpání evropských dotací


27/7/2016
SCLLD_HK

Na konec roku 2016, ale především na rok 2017 připravuje MAS Hanácké Království celou řadu výzev na podporu projektů obcí, neziskových organizací, zemědělců, drobných podnikatelů a dalších subjektů z našeho regionu. Půjde vůbec o první výzvy, které MAS Hanácké Království na podporu projektů z našeho regionu vyhlásí. Ještě předtím, v září a říjnu letošního roku, uspořádá naše MAS k plánovaným výzvám sérii informačních seminářů.

Jak možná víte, v novém programovém období EU bude naše MAS moci čerpat finanční prostředky prostřednictvím tří operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.

Z Integrovaného regionálního operačního programu budou vyhlášeny následující výzvy:

  1. Doprava a bezpečnost (8,1 mil. Kč)
  2. Sociální infrastruktura (4,0 mil. Kč)
  3. Investice do školství (6,9 mil. Kč)

V rámci Programu rozvoje venkova budou uskutečněny tyto výzvy:

  1. Investice do zemědělských podniků (0,7 mil. Kč)
  2. Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (1,8 mil. Kč)
  3. Neproduktivní investice v lesích (0,5 mil. Kč)

Z Operačního programu Zaměstnanost budou realizovány následující výzvy:

  1. Sociální služby a sociální začleňování (3,0 mil. Kč)
  2. Prorodinná opatření (3,4 mil. Kč)

Pozvánky na semináře budou zveřejněny s dostatečným předstihem na internetových stránkách MAS www.hanacke-kralovstvi.cz stejně tak, jako zasláním informačního e-mailu na všechny naše členy.zpět