Menu

MAS Hanácké Království je nezisková organizace, která působí na území 18 obcí a v současnosti má 57 členů (obce, podnikatelské subjekty a neziskové organizace). Společně chceme přispět k vyváženému rozvoji území.

Finanční prostředky pro zemědělce jsou zde!


5/9/2016

V rámci 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude probíhat v termínu od 11. října 2016 od 8:00 do 31. října 2016 do 13:00. Více se dočtete na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/novinky/x3-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html.

Všem vážným zájemcům o využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR také doporučujeme účast na semináři, který se k možnostem podpory uskuteční dne 14.9. v prostorách Slovanského domu v Olomouci.

Také MAS Hanácké Království v současnosti připravuje výzvy na podporu projektů obcí, neziskových organizací, zemědělců, drobných podnikatelů a dalších subjektů z našeho regionu. Jak možná víte, v novém programovém období EU bude naše MAS moci čerpat finanční prostředky prostřednictvím tří operačních programů: Inegrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a právě Programu rozvoje venkova. Start čerpání je plánován na počátek roku 2017.zpět