Menu

MAS Hanácké Království vyhlašuje první výzvu v OP TAK


29/5/2024

MAS Hanácké Království vyhlašuje první výzvu programového období 2021-2027 v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Cílem této výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS Hanácké Království identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na venkově a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

Podporovanými aktivitami jsou: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a. Robotizace, automatizace, digitalizace.

b. Web, cloud.

c. Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Více informací naleznete v sekci Výzvy 2021-2027/OP TAK.

Semináře pro žadatele a příjemce pro tuto výzvu se uskuteční 3.6.2024 od 16:00 a v sídle MAS (Šrámkova 19, Grygov). Jste srdečně zváni.zpět