Menu

Došlé žádosti v rámci tréninkové výzvy


1/11/2013

Do čtvrtka 31.10.2013 bylo možné doručit žádost o podporu na akci kultury, sportu a volného času realizovanou na území naší MAS během nadcházející zimy nebo na jaře příštího roku. Finanční příspěvek je stanoven od 5.000,-Kč do 10.000,-Kč na akci a žadatele. Nyní uvádíme seznam došlých žádostí, které budou administrativně posouzeny (splnění požadavků a povinných příloh na žádost) a následně v úterý 6.11.2013 se sejde výběrová komise k hodnocení.

Seznam došlých žádostí zde.zpět