Menu

Interaktivní akce projektu Zábavné vlastivědy z našich vesnic startují


18/3/2014
113e3208ce

Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Velký Týnec, Rokytnice a Grygov se stanou v příštích týdnech a měsících místem konání interaktivních akcí, které jsou součástí projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic. Kromě obcí MAS Občané pro rozvoj venkova (Hanácké Království) se na něm podílí i partneři z MAS Regionu Poodří.

Série setkání se školáky, ale i zástupci z řad široké veřejnosti, začne již ve čtvrtek 20. března v Brodku u Přerova. Závěr bude patřit na konci října Grygovu.

„Během našich setkání si připomeneme, čím a na co se psalo, jak naši předkové předávali vědomosti či příběhy. Projdeme cestou od voskové tabulky přes pergamen až ke knihtisku. Dřevěný tiskařský lis bude jedním z nejdůležitějších přivezených pomůcek a na něm bude mít každý možnost tisknout například městský znak,“ uvedl Roman Prokeš z divadelní a výtvarné společnosti Studio bez kliky.

Interaktivní akce jsou jednou ze součástí projektu, jehož hlavním výstupem budou publikace, které poslouží při výuce vlastivědy či prvouky. Děti se srozumitelnou formou seznámí s historii obcí v regionu, významnými rodáky, památkami či přírodními krásami.

„Je třeba shrnout základní, ale také další zajímavé informace, které si děti zapamatují a osvojí. Děti i učitelé mohou místa, o nichž se v publikacích bude psát, navštívit. Lépe poznají region a upevní si vztah k obci, v níž žijí,“ uvedl manažer MAS Občané pro rozvoj venkova Pavel Horák.

Dalšími výstupy projektu je výtvarná a fotografická soutěž, do níž se zapojí školáci. Jejich práce bude možné si od konce března prohlédnout na webové stránce projektu www.vlastiveda.eu. Učitelé na ní najdou také pracovní listy, které budou moci využít při výuce, i další informace, které se do publikací nevejdou. Děti z obou partnerských regionů také čekají poznávací výlety.

Projekt spolupráce získal podporu z Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER.

Přehled akcí:

20. 3. - Brodek u Přerova

30. 4. - Dub nad Moravou

19. 6. - Velký Týnec

25. 9. - Rokytnice

30. 10. - Grygovzpět